• Αρχική
  • Εργαστήρια
  • Για Εκπαιδευτικούς

Εργαστήρια [Εκπαιδευτικής] Ρομποτικής για Εκπαιδευτικούς: η Δεξιότητα του STEM

Αγαπητέ Εκπαιδευτικέ. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι το παρόν. Εσύ τη διδάσκεις!
Έλα στο CityLab, έναν οργανισμό που απο το 2014 ασχολείται πλήρως και αποκλειστικά με το STEM, να σου δείξουμε πώς.

000 Capture

(Στιγμιότυπο από το σχετικό εργαστήριό μας - Lego Education [WeDO 2, EV3], Arduino, Line Follower με C, όλα στην πράξη)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ 
Γνωρίζουμε την ανάγκη της Εκπαιδευτικής κοινότητας στη σύγχρονη εποχή να ενημερωθεί και να επιμορφωθεί σωστά και έγκυρα για τη διδασκαλία της Ρομποτικής.
Η προσωπική ενασχόληση με τη Ρομποτική χωρίς την ενδεδειγμένη γνώση και εμπειρία, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία στον Εκπαιδευτικό χωρίς να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι.
Η αγορά ενός κουτιού ρομποτικής με εσώκλειστες οδηγίες χρήσης δεν αρκεί για μια επιτυχημένη διδασκαλία, που θα ενθουσιάσει τα παιδιά.
Εξάλλου η παρακολούθηση εισηγήσεων και σεμιναρίων on line, είτε στο YouTube, είτε δια ζώσης, δεν αποτελούν εχέγγυο a priori για μια επιτυχημένη διδασκαλία ρομποτικής. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστωθεί, όταν ο εκπαιδευτικός αδυνατεί να απαντήσει σε ερωτήσεις των παιδιών ή όταν βλέπει να τον ξεπερνούν στη γνώση, οπότε νιώθει την ανάγκη να τα παρατήσει λίγο πριν ή λίγο μετά την παραίτηση και των ίδιων των μαθητών του.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
Στο CityLab κρατάμε τη λύση προσφέροντας την προσωπική μας πολυετή και συνεχόμενη εμπειρία και τεχνογνωσία του STEM που διατηρεί αυξημένο το ενδιαφέρον των παιδιών στη Ρομποτική για πολλά χρόνια και επιθυμούμε να τη μεταδώσουμε σε Εκπαιδευτικούς που μοιράζονται μαζί μας το ίδιο όραμα για τη μάθηση ως διαδικασία και για την εκπαιδευτική ρομποτική.

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε τα Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για Εκπαιδευτικούς, του CityLab.
Ο στόχος μας είναι να σας διδάξουμε τη STEM προσέγγιση στη διδασκαλία της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής αλλά και τη μεθοδολογία μας, με την οποία θα αποκτήσετε τη γνώση και θα αναπτύξετε όλες τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να σχεδιάζετε και να δημιουργείτε τα δικά σας εκπαιδευτικά και διαθεματικά σεμινάρια πέρα και πάνω από μια συνηθισμένη κλασικού τύπου διεκπεραιωτική εκτέλεση προκαθορισμένων δραστηριοτήτων.
Έτσι μόνο βοηθάμε τα παιδιά να αποκτήσουν και να αναπτύξουν την ικανότητα για υπολογιστική σκέψη, καθώς θα νιώθουν πραγματικοί εφευρέτες, που θα δημιουργούν (πραγματικά!) και θα διασκεδάζουν ταυτόχρονα. Μόνο αφού νιώσετε εσείς οι ίδιοι παιδιά – μαθητές, θα μπορέσετε να μεταδώσετε αυτή τη χαρά και στους δικούς σας μαθητές!!!

Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί,
Όπου ο Εκπαιδευτικός έχει κατανοήσει τη σημασία της εμπειρίας της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και είναι σε θέση όχι απλά να εφαρμόζει μια τυποποιημένη διδασκαλία αλλά να αυτενεργεί σχεδιάζοντας και δημιουργώντας τα δικά του εκπαιδευτικά διαθεματικά σενάρια, εκεί τα παιδιά διατηρούν έντονο το ενδιαφέρον τους για την ενεργή συμμετοχή τους σε εργαστήρια ρομποτικής και υψηλό το επίπεδο της μαθησιακής ετοιμότητας μέσω μιας αυθεντικής ανακαλυπτικής κουλτούρας και της χαράς που πάντα συνοδεύει την ανακάλυψη του καινούριου.

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Στο CityLab τα προγράμματα σπουδών σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το 2014 από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Επιστήμονες Υπολογιστών, Φυσικούς και Μαθηματικούς, πολλοί με μεταπτυχιακούς τίτλους εξειδίκευσης. Η αγάπη όλων μας για το αντικείμενο, σε συνδυασμό με την εις βάθος γνώση του Επιστημονικού, Τεχνολογικού και Μηχανικού περιεχομένου του κάθε εργαστηρίου είναι προαπαιτούμενα και αποτελούν βασικά συστατικά για την επιτυχή έκβασή του. Οι εισηγητές του σεμιναρίου, ασχολούνται αποκλειστικά και συνεχώς από το 2014 με τη STEM διδασκαλία (στα αντικείμενα Μηχανικής, Ρομποτικής και Επιστήμης Υπολογιστών) και έχουν τεράστια πείρα στην επιτυχημένη μέθοδο μετάδοσης της γνώσης τους στα παιδιά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Η θεωρητική-πρακτική εκπαίδευσή σας διαρκεί 12 ώρες και περιλαμβάνει θέματα για όλες τις ηλικίες μαθητών.

Η θεωρητική θεματολογία του προγράμματος περιλαμβάνει τα εξής:
Ορισμοί. Τι ακριβώς είναι Μηχανική, Ρομποτική, Εκπαιδευτική Ρομποτική και τι η STEM προσέγγιση στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση. Προετοιμασία και σχεδιασμός εργαστηρίου. Διαχείριση τάξης. Τρόπος εργασίας. Τι διδάσκω ανά ηλικία. Ομάδες, στόχος, διάρθρωση ανά θεματολογία εργαστηρίου. Χειρισμός αποτυχιών. Ελεύθερες κατασκευές. Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ειδικά θέματα Μαθηματικών, Μηχανικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ρομποτικής.

Η πρακτική θεματολογία του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής πλατφόρμες:
Μηχανική (Lego Education: Simple Machines), Ρομποτική (Lego Education: WeDO2, Mindstorms EV3), Ηλεκτρονικά και Mechatronics (Arduino και πληθώρα αισθητήρων και μηχανικών κατασκευών - γλώσσα C), Προγραμματιστικά περιβάλλοντα (Lego proprietary platforms, LabView, Scratch).

Τονίζεται ότι ο κύκλος των 12 ωρών καλύπτει θεωρία και πράξη για όλες τις παραπάνω πλατφόρμες, ενώ διδάσκεται ο δημιουργικός και κοινός τρόπος σκέψης όλων των projects (τυποποιημένων και ελεύθερων) και όχι ο τρόπος διεκπεραίωσης των συγκεκριμένων κατασκευών του εκάστοτε κουτιού.

Το κάθε πρόγραμμα θα κλείνει με μικρή προσομοίωση διδασκαλίας όπου θα κληθείτε να διδάξετε τους καθηγητές του CityLab αλλά και τους υπόλοιπους Εκπαιδευτικούς της τάξης σας!
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω, θα αποκτήσετε Πιστοποιητικό Εισηγητή Εκπαιδευτικής Ρομποτικής από το CityLab (μοναδικά αριθμημένο και με βεβαίωση γνησιότητας από το site της εταιρίας).
Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα άμεσης απασχόλησης σε συγκεκριμένες εταιρίες υψηλού επιπέδου που αναζητούν μόνιμους εισηγητές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί,
Κλείνοντας, κρατήστε αυτό: Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό «εργαλείο» παρακίνησης και έμπνευσης των παιδιών. Το έχουμε δει στην πράξη, το ίδιο και οι μικροί μαθητές μας!
Σας προτείνουμε να μπείτε στον κόσμο αυτόν σωστά, δημιουργικά, με οργανωμένο σχέδιο μαθήματος αλλά χωρίς τυποποιημένα φύλλα εργασίας. Τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς θα σας οδηγήσουν σε δρόμους αχαρτογράφητους και πρέπει να [μπορείτε να] τα αφήσετε να υλοποιήσουν την όποια πρωτοβουλία τους και την ιδέα τους αλλά και να απαντήσετε άμεσα όλες τις ερωτήσεις τους.
Αν θέλει η ομάδα αντί τροχαλία να δοκιμάσει και σειρά από γρανάζια πρέπει να το κάνει. Στο ίδιο μάθημα.
Αν θέλει να αλλάξει το "πρότυπο" software (=έτοιμη λύση) πρέπει να το κάνει.
Μάλιστα, αν δεν το κάνουν πρέπει να τους ενθαρρύνουμε οι ίδιοι να το κάνουν. Αυτή είναι η μαγεία (και η δυσκολία) των πραγματικά πετυχημένων διαθεματικών εργαστηρίων! Πολλές λύσεις για το ίδιο πρόβλημα και ο εκπαιδευτικός δίπλα τους!!!

Η εικόνα των μαθητών της τάξης σας θα αλλάξει. Πότε; Όταν θα τους πείτε να δημιουργήσουν κάτι πολύπλοκο, επί τόπου, χωρίς οδηγίες και ύστερα να παρουσιάσει η κάθε ομάδα όχι μόνο το  έργο της αλλά και την κατασκευή και το πρόγραμμα της άλλης ομάδας, και τα παιδιά θα μπορούν να το κάνουν χαρούμενα και με ενθουσιασμό!

Με εκτίμηση,
η ομάδα του CityLab

00 BOARD v2

 

Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.